• පිටුව_බැනරය

Alnico ස්ථිර චුම්බක දැනුම

Alnico ස්ථිර චුම්බක දැනුම

  • AlNiCo චුම්බකයේ ධ්‍රැව දෙකක මූලධර්මය

    AlNiCo චුම්බකයේ ධ්‍රැව දෙකක මූලධර්මය

    Alnico Magnet විවිධ චුම්බක ගුණ ඇති අතර එහි විවිධ ලෝහ සංයුතිය නිසා භාවිතා වේ.Alnico ස්ථිර මැග්නට් සඳහා විවිධ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි තුනක් ඇත: Cast Alnico Magnet, Sintering සහ Bonding වාත්තු ක්‍රියාවලීන් විවිධ ප්‍රමාණවලින් සහ හැඩයන්ට නිෂ්පාදනය කළ හැක.c හා සසඳන විට ...
    තවත් කියවන්න